Sản phẩm

MÁY THỬ LỰC KÉO

STM 566

MÁY THỬ LỰC KÉO

Tiêu chuẩn: SATRA TM33, TM5

Chi tiết sản phẩm

STD 227

Tiêu chuẩn: SATRA TM205, ASTM D2240

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ TRƯỢT KHOÁ KÉO

STM 590

MÁY THỬ TRƯỢT KHOÁ KÉO

Tiêu chuẩn: SATRA TM50:1992 (Method 1)

Chi tiết sản phẩm
NỈ VUÔNG THỬ NGHIỆM MÀI MÒN

STM 421P

NỈ VUÔNG THỬ NGHIỆM MÀI MÒN

Tiêu chuẩn: SATRA TM 173, TM177

Chi tiết sản phẩm
NƯỚC CẤT

KT-09DS

NƯỚC CẤT

Tiêu chuẩn: ISO 3696-1987

Chi tiết sản phẩm
NỈ TRÒN THỬ NGHIỆM MÀI MÒN

STM 102P

NỈ TRÒN THỬ NGHIỆM MÀI MÒN

Tiêu chuẩn: SATRA TM8, TM14

Chi tiết sản phẩm
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG KỸ THUẬT SỐ

STD 226

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG KỸ THUẬT SỐ

Tiêu chuẩn: SATRA TM205, ASTM D2240

Chi tiết sản phẩm
MÁY ĐO ĐỘ ĐÀN HỒI

STD 645

MÁY ĐO ĐỘ ĐÀN HỒI

Tiêu chuẩn: DIN 53512, ISO 4662

Chi tiết sản phẩm
« 1 2 3 4 5 6 »