Sản phẩm

MÁY THỬ LỰC KÉO ĐƠN GIẢN

STD 172

MÁY THỬ LỰC KÉO ĐƠN GIẢN

Tiêu chuẩn: ISO, BS standards

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ BỀN MÀU CHÀ XÁT

STM 705

MÁY THỬ BỀN MÀU CHÀ XÁT

Tiêu chuẩn: SATRA TM177, BS EN ISO 11640:1998

Chi tiết sản phẩm
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY

STD 483 / 484 / 495

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY

Tiêu chuẩn: SATRA TM1 / 27 / 136

Chi tiết sản phẩm
LỰC KẾ CƠ

AK/AN/NK SERIES

LỰC KẾ CƠ

Tiêu chuẩn:

Chi tiết sản phẩm
CAO SU CHUẨN THỬ MÀI MÒN DIN

STM 469CR

CAO SU CHUẨN THỬ MÀI MÒN DIN

Tiêu chuẩn: SATRA TM174, TM193; ISO 4649; DIN 53516A

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ UỐN GẤP ROSS

STM 141

MÁY THỬ UỐN GẤP ROSS

Tiêu chuẩn: SATRA TM60, ASTM D1052

Chi tiết sản phẩm
« 1 2 3 4 5 6 »