Sản phẩm

VẢI THỬ NGHIỆM ĐA SỢI

KT/MF-10

VẢI THỬ NGHIỆM ĐA SỢI

Tiêu chuẩn: AATCC, ISO & M&S

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ CHỐNG THẤM NƯỚC BALLY

STM 703

MÁY THỬ CHỐNG THẤM NƯỚC BALLY

Tiêu chuẩn: SATRA TM171, EN ISO 5403, EN 20344.6.13

Chi tiết sản phẩm
MÁY GIẶT THỬ NGHIỆM

FOM 71CLS

MÁY GIẶT THỬ NGHIỆM

Tiêu chuẩn: ISO 6330

Chi tiết sản phẩm
VẢI THỬ NGHIỆM ĐA SỢI

KT/MF-10A

VẢI THỬ NGHIỆM ĐA SỢI

Tiêu chuẩn: AATCC, ISO & M&S

Chi tiết sản phẩm
TỦ THỬ NGHIỆM NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

PT-2091

TỦ THỬ NGHIỆM NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

Tiêu chuẩn: GB/T2423, JIS C60068, ASTM D4714

Chi tiết sản phẩm
VẢI KIỂM TRA THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

KT/YL-01

VẢI KIỂM TRA THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

Tiêu chuẩn: EN ISO 105-X18:2007, FT-08

Chi tiết sản phẩm
GIẤY THẤM THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

KT/YL-02

GIẤY THẤM THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

Tiêu chuẩn: EN ISO 105-X18:2007, FT-08

Chi tiết sản phẩm
NYLON THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

KT/YL-03

NYLON THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

Tiêu chuẩn: EN ISO 105-X18:2007, FT-08

Chi tiết sản phẩm
MÀNG PVC THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

KT/MG-27

MÀNG PVC THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

Tiêu chuẩn: FT-02, ISO 15701

Chi tiết sản phẩm
« 1 2 3 4 5 6 »