NỈ THỬ MÀI MÒN MARTINDALE

Model : STM 105FD

Liên hệ

Những miếng nỉ này được sử dụng cho máy thử mài mòn Martindale. Nỉ mài mòn được cung cấp theo gói, 100 miếng/gói, với kích thước cắt sẵn, phù hợp với máy thử mài mòn Martindale SATRA (STM 105 / STM 604, STM 633).

 

Tiêu chuẩn áp dụng: SATRA TM31, EN ISO 12947-1:1998, EN ISO 20344:2011

 

 

Lượt xem : 867