BÓNG ĐÈN OSRAM THỬ NGHIỆM BIẾN VÀNG

Model : KT/OR-300

Liên hệ

Bóng đèn osram dùng cho thử nghiệm biến vàng

Lượt xem : 732