THƯỚC XÁM KIỂM TRA THAY ĐỔI & PHAI MÀU

Model : KT/GS-AS & KT/GS-AC

Liên hệ

Thước xám dùng kiểm tra độ thay đổi và phai màu của vật liệu

Lượt xem : 1053