BĂNG KEO THỬ NGHIỆM BÁM DÍNH

Model : KT/MT-3M

Liên hệ

Băng keo thử nghiệm độ bám dính mực in, đáp ứng phương pháp thử New Balance

Lượt xem : 582