MÁY THỬ MÀI MÒN

MÁY THỬ ĐỘ MÀI MÒN VẬT LIỆU ĐẾ GIÀY

STM 602

MÁY THỬ ĐỘ MÀI MÒN VẬT LIỆU ĐẾ GIÀY

Tiêu chuẩn: SATRA TM174, TM193; ISO 4649; DIN 53516A

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ MÀI MÒN MARTINDALE

STM 633

MÁY THỬ MÀI MÒN MARTINDALE

Tiêu chuẩn: SATRA TM31, EN ISO 20344

Chi tiết sản phẩm