MÁY THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

MÁY THỬ BỀN MÀU CHÀ XÁT

STM 421

MÁY THỬ BỀN MÀU CHÀ XÁT

Tiêu chuẩn: SATRA TM 173, TM177

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ BỀN MÀU CHÀ XÁT

STM 705

MÁY THỬ BỀN MÀU CHÀ XÁT

Tiêu chuẩn: SATRA TM177, BS EN ISO 11640:1998

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ MÀI MÒN MA SÁT

STD 422

MÁY THỬ MÀI MÒN MA SÁT

Tiêu chuẩn: SATRA TM167; AATCC Method 8

Chi tiết sản phẩm