MÁY THỬ UỐN GẤP

MÁY THỬ UỐN GẤP ROSS

STM 141

MÁY THỬ UỐN GẤP ROSS

Tiêu chuẩn: SATRA TM60, ASTM D1052

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ UỐN GẤP BALLY

STM 701

MÁY THỬ UỐN GẤP BALLY

Tiêu chuẩn: SATRA TM55, EN ISO 5402

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ GẬP ĐẾ GIÀY

STM 465

MÁY THỬ GẬP ĐẾ GIÀY

Tiêu chuẩn: SATRA TM161

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ CHỐNG THẤM NƯỚC BALLY

STM 703

MÁY THỬ CHỐNG THẤM NƯỚC BALLY

Tiêu chuẩn: SATRA TM171, EN ISO 5403, EN 20344.6.13

Chi tiết sản phẩm