THIẾT BỊ BẢO HỘ

MÁY THỬ MÀI MÒN MARTINDALE

STM 633

MÁY THỬ MÀI MÒN MARTINDALE

Tiêu chuẩn: SATRA TM31, EN ISO 20344

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ CHỐNG CẮT

STM 611

MÁY THỬ CHỐNG CẮT

Tiêu chuẩn: EN 388 - 6.2

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ NGHIỆM CHỐNG CẮT

STM 610

MÁY THỬ NGHIỆM CHỐNG CẮT

Tiêu chuẩn: EN ISO 13997-99, ASTM F2992

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ LỰC KÉO

STM 566

MÁY THỬ LỰC KÉO

Tiêu chuẩn: SATRA TM33, TM5

Chi tiết sản phẩm