CAO SU - NHỰA

MÁY KHỬ OZONE

HTE 703/903

MÁY KHỬ OZONE

Tiêu chuẩn:

Chi tiết sản phẩm

STD 227

Tiêu chuẩn: SATRA TM205, ASTM D2240

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ LỰC KÉO

STM 566

MÁY THỬ LỰC KÉO

Tiêu chuẩn: SATRA TM33, TM5

Chi tiết sản phẩm
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG KỸ THUẬT SỐ

STD 226

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG KỸ THUẬT SỐ

Tiêu chuẩn: SATRA TM205, ASTM D2240

Chi tiết sản phẩm
MÁY ĐO ĐỘ ĐÀN HỒI

STD 645

MÁY ĐO ĐỘ ĐÀN HỒI

Tiêu chuẩn: DIN 53512, ISO 4662

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ UỐN GẤP ROSS

STM 141

MÁY THỬ UỐN GẤP ROSS

Tiêu chuẩn: SATRA TM60, ASTM D1052

Chi tiết sản phẩm
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY

STD 483 / 484 / 495

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY

Tiêu chuẩn: SATRA TM1 / 27 / 136

Chi tiết sản phẩm