DỆT MAY - TÚI XÁCH

MÁY THỬ MÀI MÒN MARTINDALE

STM 633

MÁY THỬ MÀI MÒN MARTINDALE

Tiêu chuẩn: SATRA TM31, EN ISO 20344

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ MÀI MÒN MA SÁT

STD 422

MÁY THỬ MÀI MÒN MA SÁT

Tiêu chuẩn: SATRA TM167; AATCC Method 8

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ BỀN MÀU CHÀ XÁT

STM 421

MÁY THỬ BỀN MÀU CHÀ XÁT

Tiêu chuẩn: SATRA TM 173, TM177

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ UỐN GẤP BALLY

STM 701

MÁY THỬ UỐN GẤP BALLY

Tiêu chuẩn: SATRA TM55, EN ISO 5402

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ LỰC KÉO

STM 566

MÁY THỬ LỰC KÉO

Tiêu chuẩn: SATRA TM33, TM5

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ LỰC KÉO ĐƠN GIẢN

STD 172

MÁY THỬ LỰC KÉO ĐƠN GIẢN

Tiêu chuẩn: ISO, BS standards

Chi tiết sản phẩm
MÁY THỬ BỀN MÀU CHÀ XÁT

STM 705

MÁY THỬ BỀN MÀU CHÀ XÁT

Tiêu chuẩn: SATRA TM177, BS EN ISO 11640:1998

Chi tiết sản phẩm
LỰC KẾ CƠ

AK/AN/NK SERIES

LỰC KẾ CƠ

Tiêu chuẩn:

Chi tiết sản phẩm
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY

STD 483 / 484 / 495

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY

Tiêu chuẩn: SATRA TM1 / 27 / 136

Chi tiết sản phẩm
« 1 2 »