Dịch vụ

  • DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN

  • Đăng lúc: 31-10-2013 07:34:03 AM - Đã xem: 4418

  • Trung tâm Hiệu chuẩn Kiểm định Khởi Toàn hoạt động trong lĩnh vực đo lường - hiệu chuẩn. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp về đo lường, thử nghiệm và dịch vụ bảo trì - hiệu chuẩn ...

  • DỊCH VỤ BẢO TRÌ

  • Đăng lúc: 31-10-2013 07:33:44 AM - Đã xem: 3660

  • Bên cạnh hiệu chuẩn, bảo trì/bảo dưỡng cũng là công việc cần được thực hiện định kỳ, giúp các thiết bị thử nghiệm hoạt động ổn định, “mượt mà” và an ...

« 1 2 3 »