Lĩnh vực hiệu chuẩn: Khối lượng

Lĩnh vực hiệu chuẩn: Khối lượng

Đăng lúc: 03-02-2017 07:46:12 AM - Đã xem: 792

Lĩnh vực hiệu chuẩn: Khối lượng

 

Chúng tôi có khả năng hiệu chuẩn nhiều loại cân khác nhau, từ cân phân tích, cân kỹ thuật đến cân thông dụng, với khả năng tải từ 1mg đến 2 tấn.

 

Tiêu chuẩn tham khảo: ĐLVN 16: 2008, OIML R111-1: 2004

 

 

Cân phân tích
Cân kỹ thuật
Cân thông dụng

 

 

Vui lòng gọi 0938 729 490 hoặc email đến cavec@khoitoan.com.vn để được hỗ trợ.