CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ THU THẬP THÔNG TIN

 

I. BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1. Khởi Toàn chịu trách nhiệm đối với việc quản lý tất cả các thông tin được thu thập hoặc tạo ra trong quá trình thực hiện tất cả các dịch vụ của minh: bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn hoặc đào tạo, tư vấn. Khởi Toàn sẽ thông báo trước cho khách hàng, về các thông tin dự định công khai; ngoại trừ thông tin mà khách hàng đã công khai trước đó hoặc khi đã được Khởi Toàn và khách hàng thống nhất (ví dụ với mục đích đáp ứng khiếu nại). Tất cả các thông tin khác đều được xem là tài sản thông tin của khách hàng và phải được xem là bảo mật.

2. Khi Khởi Toàn theo yêu cầu của luật pháp hoặc được uỷ quyền theo thỏa thuận hợp đồng để cung cấp thông tin bí mật, thì khách hàng hoặc cá nhân có liên quan phải được thông báo về thông tin được cung cấp, trừ trường hợp luật pháp ngăn cấm.

3.Thông tin về khách hàng thu được từ các nguồn không phải là khách hàng (ví dụ: bên khiếu nại, cơ quan quản lý) phải được giữ bí mật giữa khách hàng và Khởi Toàn. Nguồn cung cấp thông tin này phải được Khởi Toàn giữ bí mật và không được chia sẻ với khách hàng, trừ khi được người cung cấp thông tin đồng ý.

4. Nhân sự, bao gồm mọi thành viên, các nhà thầu, nhân sự của các tổ chức bên ngoài hoặc các cá nhân hoạt động với danh nghĩa của Khởi Toàn phải giữ bí mật tất cả các thông tin thu được hoặc tạo ra trong quá trình thực hiện các hoạt động dịch vụ bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, đào tạo, tư vấn, trừ khi được luật pháp yêu cầu.

5. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt pháp lý đối với những thông tin khách hàng đã cung cấp cho Khởi Toàn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp xảy ra sau này khi những thông tin ban đầu của khách hàng cung cấp là không chính xác hoặc trái pháp luật.

 

 

II. THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin:

Khởi Toàn chủ động thu thập thông tin của khách hàng phục vụ các mục đích sau:

1. Liên hệ và phản hồi thông tin để hỗ trợ khách hàng nhanh chóng

2. Tư vấn và cung cấp dịch vụ tối ưu & kịp thời nhất đến khách hàng

3. Quản lý việc vận chuyển phương tiện đo / hồ sơ thuận tiện và nhanh chóng

4. Quản lý việc tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về báo giá, xác nhận đơn hàng về dịch vụ của Khởi Toàn

5. Quản lý thông tin kỹ thuật phục vụ công tác hiệu chuẩn / sửa chữa / bảo dưỡng, để thiết bị luôn hoạt động ổn định và chính xác, đảm bảo nhu cầu thử nghiệm và sản xuất của khách hàng

6. Nghiên cứu thông tin kỹ thuật máy móc / thiết bị phục vụ cho việc học tập, đào tạo của Khởi Toàn nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn

7. Khảo sát ý kiến đánh giá, phản hồi hay khiếu nại của khách hàng để Khởi Toàn điều chỉnh quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ.

8. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Khởi Toàn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp (Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng…). Ngoài ra, Khởi Toàn và nhân viên của mình không có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 

2. Phạm vi thu thập thông tin:

1. Thông tin về doanh nghiệp của khách hàng, bao gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ (trụ sở chính, văn phòng giao dịch…), mã số thuế, điện thoại, địa chỉ email, zalo, thông tin thanh toán (số tài khoản, tên ngân hàng, tên người thụ hưởng…)….

2. Thông tin về kỹ thuật của máy móc/thiết bị/linh kiện do Khởi Toàn cung cấp hoặc thực hiện dịch vụ

3. Các yêu cầu cụ thể về dịch vụ mà khách hàng mong muốn nhận được từ Khởi Toàn.

 

3. Cách thức để khách hàng chỉnh sửa thông tin cá nhân:

Khởi Toàn cần sự hỗ trợ từ khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, khách hàng có thể thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong thông tin của quý khách (nếu có) bằng việc liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hay email như đã công bố trên website của Khởi Toàn.

  • Authorised Equipment Supplier

Đang online

Chúng tôi có 4 khách online

KHOITOANHotlineHotlineZalo