MÁY THỬ CHỐNG THẤM NƯỚC BALLY

Mã số: STM 703

Đây là loại máy có 04 ngàm được chấp nhận trên toàn thế giới về phương pháp xác định khả năng chống thấm nước của vật liệu da và da tổng hợp. Máy thử chống thấm nước Bally bảo đảm mỗi mẫu thử sẽ được đánh giá trong điều kiện có liên quan đến độ bền vững của mẫu thử.

Đây là loại máy có 04 ngàm được chấp nhận trên toàn thế giới về phương pháp xác định khả năng chống thấm nước của vật liệu da và da tổng hợp. Máy thử chống thấm nước Bally bảo đảm mỗi mẫu thử sẽ được đánh giá trong điều kiện có liên quan đến độ bền vững của mẫu thử.

 

Mẫu thử sẽ được bọc xung quanh một trục kim loại được gắn ở mỗi ngàm. Mẫu thử và trục sẽ được gắn vào máy nhờ mấu nối trên trục và mấu nối tương ứng trên máy. Biên độ chuyển động được điều chỉnh cho phù hợp với độ vững chắc của vật liệu mà nên được đo trước tiên bằng máy đo độ bền vững kiểu Bally của SATRA STM 704. Cái khay có thể được nâng lên để nước tiếp xúc với mặt bên của mẫu thử.

 

Một đặc điểm quan trọng của máy đo độ thấm nước kiểu Bally của SATRA là hệ thống dò tìm sự thấm nước điện tử cho phép người vận hành máy không cần phải giám sát máy trong suốt quá trình thử nghiệm. Máy cũng bao gồm một đồng hồ đếm và đồng hồ báo động cho mỗi ngàm. Điện trở trong mạch điện tử sẽ phát hiện sự thấm nước vào mẫu thử. Có một khớp nối bằng đồng được đặt trong mỗi mẫu thử và một bộ cảm biến sẽ tạo sự liên kết giữa mạch điện tử và khớp nối. Khi nước thấm vào mẫu thử, độ chống thấm thay đổi và đồng hồ đếm sẽ tự động ngưng hoạt động và đồng hồ báo động sẽ kêu. Việc thử nghiệm sẽ tiếp tục với các ngàm khác cho đến khi nước thấm vào toàn bộ các mẫu thử và lúc đó máy sẽ ngừng hoạt động.

 

Những đặc điểm độc nhất chỉ có ở máy đo độ thấm nước chínhh hiệu SATRA:

  • Biên độ có thể điều chỉnh được
  • Hệ thống phát hiện sự thấm nước bằng điện tử có thể điều chỉnh được
  • Đo độ vững chắc của mẫu thử

 

Các đặc điểm khác:

  • Đồng hồ điện tử cho mỗi ngàm
  • Đồng hồ điện tử chủ
  • Được chỉ định trong nhiều tiêu chuẩn quốc tế và của Châu Âu
  • Cơ chế vận hành đáng tin cậy
KHOITOANHotlineHotlineZalo