MÁY THỬ VA ĐẬP GÓT GIÀY

Mã số: STD 155

Máy thử va đập gót giày dùng để xác định mức độ chống đỡ những lực tác động bất ngờ lên phần gót giày. Máy sử dụng để kiểm tra cho loại gót nhỏ và gót nhọn. Máy STD 155 được mở rộng sử dụng cho việc kiểm định cải tiến và chất lượng của gót giày.

Máy thử va đập gót giày dùng để xác định mức độ chống đỡ những lực tác động bất ngờ lên phần gót giày. Máy sử dụng để kiểm tra cho loại gót nhỏ và gót nhọn.

 

Máy STD 155 được mở rộng sử dụng cho việc kiểm định cải tiến và chất lượng của gót giày.

 

Gót giày được kiểm tra sẽ bị giữ chặt trong cái kẹp làm bằng hợp kim dễ nóng chảy (kẹp được cung cấp bởi SATRA, số 303976) tại vị trí mà quả lắc sẽ đập vào đầu nhọn của gót giày theo đường vuông góc với dây quả lắc và cách 6mm so với đầu gót giày. Cái kẹp có thể điều chỉnh để phù hợp với bất kỳ hình dạng thiết kế nào của gót giày.

 

Phương pháp kiểm định thông thường là giữ chặt đầu gót giày và tác động lên nó một lực có độ lớn là 5J (jun) và độ lớn tối đa của lực là 19J.

KHOITOANHotlineHotlineZalo