MÁY THỬ THẨM THẤU HƠI NƯỚC

Mã số: STM 473

Thiết bị này dùng để xác định lượng hơi nước mà một loại vật liệu sẽ cho phép thấm vào trong giày trong khoảng thời gian cụ thể. Thử nghiệm này chủ yếu áp dụng cho vật liệu da và vải dệt sử dụng làm phần mũ giày và quần áo, lượng mồ hôi được thấm vào bên trong giày cũng sẽ được xác định.

Máy thử thẩm thấu hơi nước dùng để xác định lượng hơi nước mà một loại vật liệu sẽ cho phép thấm vào trong giày trong khoảng thời gian cụ thể. Thử nghiệm này chủ yếu áp dụng cho vật liệu da và vải dệt sử dụng làm phần mũ giày và quần áo, lượng mồ hôi được thấm vào bên trong giày cũng sẽ được xác định.

 

STM 473 có 06 khung riêng biệt đặt trên một cái bàn xoay và mỗi khung sẽ có một miếng kẹp mẫu thử. Chất keo hút ẩm silica được đặt bên trong miếng kẹp và mẫu thử được đặt lên trên đầu của miếng kẹp và được cố định bởi một cái đinh ốc trên đỉnh. Sau khi xác định trọng lượng mỗi miếng kẹp, hoàn thành việc trét lớp keo hút ẩm và gắn mẫu thử, miếng kẹp sẽ được đặt và khoá chặt trong cơ chế quay của máy. Sau 07 hay 08 tiếng, miếng kẹp sẽ được cân lại lần nữa và trọng lượng tăng thêm là cơ sở để xác định độ thấm nước. Quá trình thử nghiệm cũng cần được thực hiện trong môi trường được điều hoà với nhiệt độ là 20oC và độ ẩm là 65%. Ngoài các thiết bị đạt chuẩn đi kèm với máy STM 473, một đồng hồ đếm bên trong máy ghi lại thời gian thử nghiệm cũng cần phải có.

KHOITOANHotlineHotlineZalo