TỦ SO MÀU

Mã số: STM 500

Tủ so màu được dùng để thực hiện đánh giá màu sắc bằng mắt nhìn theo điều kiện đạt chuẩn. Đây là tiêu chuẩn của nền công nghiệp, tủ sử dụng tấm màng chiếu sáng có thể thay đổi và những bóng đèn chấn lưu điện tử.

Tủ so màu được dùng để thực hiện đánh giá màu sắc bằng mắt nhìn theo điều kiện đạt chuẩn. Đây là tiêu chuẩn của nền công nghiệp, tủ sử dụng tấm màng chiếu sáng có thể thay đổi và những bóng đèn chấn lưu điện tử (electronic ballast). Các loại bóng đèn có kích thước 26mm hay 38mm có thể được lắp đặt vào tủ hay kết hợp sử dụng cả 02 loại. Tủ phù hợp sử dụng cho 04 loại đèn chiếu sáng khác nhau.

 

Thiết bị này có thể đáp ứng yêu cầu của nhiều tiêu chuẩn và bao gồm kệ mẫu nghiêng 45o như trong hình minh hoạ. Tủ cũng có một đồng hồ đếm giờ theo tiêu chuẩn. Có thể sử dụng kết hợp các loại đèn khác nhau và khi đặt mua cần làm rõ các loại đèn đó. Việc sử dụng kết hợp các loại đèn cũng sẽ được hướng dẫn kỹ lưỡng.

 

Các loại đèn đạt chuẩn (nhiệt độ màu gần đúng):

  • D65         Ánh sáng nhân tạo (cấp độ 1) 6500oK
  • D652       Ánh sáng nhân tạo (cấp độ 2) 6500oK
  • N             Đèn huỳnh quang (ánh sáng tự nhiên) 4000oK
  • TL84       Đèn huỳnh quang 4000oK
  • TL83       Đèn huỳnh quang 3000oK
  • F             Đèn dây tóc (điện gia dụng) 2300 to 28000oK
  • UVB       Đèn sử dụng tia cực tím
  • HM         Đồng hồ đếm giờ

 

Lưu ý: đèn nhân tạo cấp độ 2 thích hợp sử dụng cho những màu sắc có hệ số phản xạ thấp. Bóng đèn dây tóc được dùng để thử nghiệm cho metamerism BS 950. Đèn sử dụng tia cực tím được dùng để làm xuất hiện các chất nhuộm huỳnh quang và các chất tẩy trắng. Các bóng đèn làm xuất hiện chất nhuộm huỳnh quang chỉ được gắn tối đa 03 bóng.

 

Các loại đèn có thể gắn với nhau theo tiêu chuẩn:

D652FUVB/HM                   D65NFUVB/HM

D65STL84UVB/HM            D65TL83UVB/HM

D65TL84FTL83/HM           D65UVBFUVB/HM

D65TL83FTL84/HM

KHOITOANHotlineHotlineZalo