MÁY THỬ NGHIỆM CHỐNG CẮT

Mã số: STM 610

Máy thử nghiệm chống cắt cắt mẫu bằng một lưỡi dao thẳng. Mỗi đường cắt đều được tạo thành bởi một lưỡi dao mới với lực tiếp xúc khác nhau.

 

Đối chiếu đồ thị vẽ hành trình cắt với lực ép của lưỡi dao sẽ dự đoán áp lực mà lưỡi dao cắt xuyên qua mẫu thử tại hành trình 20 mm. Áp lực hiển thị bằng đơn vị newton cho biết chỉ số chống cắt và tiêu chuẩn EN 388:2003 bao gồm sự tương quan tiềm ẩn tương tự với chỉ số cắt của máy STM 611.

 

Tiêu chuẩn áp dụng: EN ISO 13997-99; ANSI/ISEA 105-16 & ASTM F2992, F2992M-15

 

 

 

KHOITOANHotlineHotlineZalo